Basisverzekering 2019

Basisverzekering 2019 is voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar wettelijk verplicht. De inhoud hiervan wordt jaarlijks opnieuw bepaald door de regering. Op Zorgverzekeringvergelijkenoverstappen.nl is het kiezen van de best passende zorgverzekering binnen 5 minuten gebeurd. Je hoeft niet de websites van alle zorgverzekeraars af te gaan maar hebt alles in één oogopslag in beeld.
Standaardzorg van onder andere huisarts, apotheek en ziekenhuis wordt ieder jaar door de basisverzekering gedekt.

Uitbreiding basisverzekering 2019
Per 1 januari 2019 wordt de inhoud van de basisverzekering uitgebreid onderstaande specifieke behandelingen:
• Er komt een vergoeding voor preventieve gezondheidszorg – Mensen met een hoog gezondheidsrisico door overgewicht kunnen in aanmerking komen voor een programma gericht op een gezondere levensstijl;
• De eigen bijdrage voor medicijnen wordt gemaximeerd op € 250;
• Ruimere vergoeding voor zittend vervoer – reiskosten naar zorginstellingen voor medische behandelingen;
• Voor verzekerden met COPD wordt de oefentherapie volledig vergoed – Tot 2019 gold er voor de eerste 21 behandeling geen vergoeding uit de basisverzekering;
• Het middel Belimumab wordt vergoed voor patiënten met de auto-immuunziekte systematische lupus erythematosus (SLE);
• Vergoeding voor paracetamol, vitaminen en mineralen uit de basisverzekering.

Inhoud vergoedingen basisverzekering
De meest gebruikte zorg en behandelingen uit de basisverzekering zijn:
• Geneeskundige zorg, hieronder valt zorg verleend door: huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen;
• Verpleging en verzorging bij mensen thuis;
• Zintuiglijk gehandicaptenzorg;
• Het eerste, tweede en derde jaar verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg;
• Spoedeisende hulp wereldwijd (voor het Nederlandse tarief);
• Medische hulpmiddelen;
• Vele soorten voorgeschreven geneesmiddelen;
• Kraamzorg;
• Eerstelijns psychologische hulp;
• Paramedische zorg (bepekt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering);
• Ziekenhuis verblijf;
• Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde en het kunstgebit);
• Ziekenvervoer (per ambulance en zittend vervoer).

Raadpleeg de polisvoorwaarden van jouw verzekering om te kijken wat de verzekering precies dekt en aan welke voorwaarden de zorg of behandeling dan moet voldoen. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed en of je eventueel iets moet bijbetalen vind je ook in de polisvoorwaarden.

Basisverzekering 2019 en eigen risico 2019
Met uitzondering van onderstaande zorg betaal je eerst een eigen risico als je van zorg uit de basisverzekering gebruik hebt gemaakt.
Het eigen risico is een jaarlijks vastgesteld bedrag. Voor 2019 is het verplicht eigen risico bepaald op € 385,-.
• Huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost);
• Verloskundige zorg en kraamzorg;
• Tandartskosten tot 18 jaar
• Bruikleen hulpmiddelen van de thuiszorg
• Zorg voor chronische aandoeningen (Diabetes Mellitus type 2, COPD en CVR);
• Nacontrole bij orgaandonatie;
• Wijkverpleging.
• Kosten voor kinderen tot 18 jaar

Direct zorgverzekeringen vergelijken >