Eigen risico zorgverzekering 2019

Vanaf 18 jaar betaalt iedereen een verplicht eigen risico zorgverzekering 2019 als je gebruik maakt van bepaalde zorg uit het basispakket. Het verplicht eigen risico zorgverzekering 2019 kun je verhogen met € 100,-. € 200,-, € 300,-, € 400,- of € 500,-. Als je hiervoor kiest maak je gebruik van het vrijwillig eigen risico.

Verplicht eigen risico zorgverzekering 2019
Het verplicht eigen risico 2019 is evenals voor het verplicht eigen risico 2018 vastgesteld op € 385,-. Ieder jaar wordt op Prinsjesdag het eigen risico voor het komende jaar bekendgemaakt. Dit jaar zal dus het verplicht eigen risico zorgverzekering 2019 voor de meeste zorg uit de basisverzekering worden bekendgemaakt. Ben je jonger dan 18 jaar? Je betaalt dan geen premie voor de basisverzekering 2019 en hebt ook geen eigen risico zorgverzekering 2019.

Welke zorg valt er onder het eigen risico zorgverzekering 2019?
Het grootste gedeelte van de zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering valt onder het verplicht en vrijwillig eigen risico.
Aanvullende- en tandartsverzekeringen vallen niet onder het eigen risico.

Onderstaande zorg wordt altijd vergoed uit de basisverzekering. Hiervoor wordt nooit je eigen risico aangesproken:
• Bezoek aan de huisarts of huisartsenpost;
• Verloskundige zorg;
• Kraamzorg;
• Na controle van nier- en leverdonoren;
• Ketenzorg COPD en Diabetes Mellitus;
• Zorg uit de aanvullende verzekering;
• Zorg- en tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar;
• Wijkverpleging;
• Hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg.

Vrijwillig eigen risico zorgverzekering 2019
Als je denkt weinig zorgkosten te maken die onder het eigen risico vallen kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Maak je onverwacht toch veel zorgkosten die onder het eigen risico vallen, dan betaal je hier zelf voor. De zelf te betalen kosten zijn afhankelijk van de hoogte van het door jou gekozen vrijwillig eigen risico. Bij een maximaal vrijwillig eigen risico van € 500,-, betaal je zelf de eerste € 885,- van de gemaakte zorgkosten die onder het eigen risico vallen. De premiekorting die je krijgt omdat je een vrijwillig eigen risico afsluit is afhankelijk van de hoogte (€ 100,-, € 200,-, € 300,-, € 400,- of € 500,-) en is per zorgverzekeraar verschillend. Dit bedrag vormt samen met het verplicht eigen risico jouw totale eigen risico.

Wanneer kan ik mijn vrijwillig eigen risico aanpassen?
De hoogte van het vrijwillig eigen risico kun je één keer per jaar, medio november aanpassen. Per 1 januari zal deze aanpassing dan in gaan.

Eigen risico gespreid betalen
Het eigen risico gespreid betalen is bij veel zorgverzekeraars tegenwoordig mogelijk.
Mocht je onverhoopt je eigen risico moeten aanspreken en je zit even krap bij kas dan is dit een goede oplossing.

Verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage
Voor een aantal medicijnen en behandelingen betaal je een eigen bijdrage.
Deze eigen bijdrage is vastgesteld en betaal je altijd, ongeacht of je het eigen risico al verbruikt hebt.

Direct zorgverzekeringen vergelijken >