Veranderingen zorgverzekering 2019

Op Prinsjesdag (3e dinsdag in september) worden de veranderingen zorgverzekering 2019 bekend gemaakt.
De overheid bepaalt jaarlijks de inhoud van de basisverzekering en stelt het verplicht eigen risico vast voor het volgende kalenderjaar.

Basisverzekering 2019
De basisverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt.
Ieder jaar verandert de inhoud van het basispakket doordat er vergoedingen uit gaan of bijkomen.

Veranderingen zorgverzekering 2019
Jaarlijks worden er veranderingen doorgevoerd in de basisverzekering. Per 2019 gaat het vooral om uitbreidingen ten opzichte van de zorgverzekering in 2018. De volgende dekkingen worden aan de basisverzekering toegevoegd:

• Er komt een vergoeding voor preventieve gezondheidszorg – Mensen met een hoog gezondheidsrisico door overgewicht kunnen in aanmerking komen voor een programma gericht op een gezondere levensstijl;
• De eigen bijdrage voor medicijnen wordt gemaximeerd op € 250;
• Ruimere vergoeding voor zittend vervoer – reiskosten naar zorginstellingen voor medische behandelingen;
• Voor verzekerden met COPD wordt de oefentherapie volledig vergoed – Tot 2019 gold er voor de eerste 21 behandeling geen vergoeding uit de basisverzekering;
• Het middel Belimumab wordt vergoed voor patiënten met de auto-immuunziekte systematische lupus erythematosus (SLE).

Vanaf 2019 niet meer in de zorgverzekering (basisverzekering):

• Vergoeding voor paracetamol, vitaminen en mineralen.

Wederom stijging basispremie 2019
De zorg wordt steeds duurder dus volgend jaar zullen opnieuw de premies gaan stijgen.
De gemiddelde mens wordt ook steeds ouder. Hoe ouder mensen worden hoe meer zorg ze over het algemeen nodig hebben.

Aanvullende zorgverzekering 2019
In tegenstelling tot de basisverzekering bepalen verzekeraars zelf de samenstelling en premie van de door hun aangeboden aanvullende zorgverzekeringen. Deze worden jaarlijks medio november bekend gemaakt. Is je zorgbehoefte veranderd of maak je veel gebruik van fysiotherapie of speciale medicijnen?
Dan is het verstandig om je huidige aanvullende zorgverzekering te vergelijken op Zorgverzekeringvergelijkenoverstappen.nl.

Overstappen zorgverzekering 2019
Overstappen zorgverzekering 2019 kan je een besparing opleveren tot wel € 300,- per jaar. Dit komt omdat de premies voor zowel de basisverzekeringen als de aanvullende verzekeringen flink uit elkaar liggen per verzekeraar.
Medio november kun je op Zorgverzekeringvergelijkenoverstappen.nl alle premies voor het komende jaar raadplegen. Je kunt dan jouw huidige zorgverzekering vergelijken en overstappen indien dit voor jou een besparing oplevert. Je huidige zorgverzekering moet je uiterlijk op 31 december opzeggen. Tot en met 31 januari heb je dan de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

Eigen risico 2019
Het eigen risico 2019 is vastgesteld op € 385,-. De afgelopen 2 jaar is het eigen risico gelijk gebleven, dit bedrag zal tot en met 2021 niet veranderen. Er liggen plannen om het eigen risico uiteindelijk te verhogen naar € 500,-. Dit zal niet op korte termijn gebeuren. Je kunt wel vrijwillig je eigen risico verhogen met treden van € 100,- tot een maximum van een totaal eigen risico van € 885,-. Hoe hoger je eigen risico hoe lager je te betalen maandelijkse zorgpremie.

Vergoedingen 2019
Op Zorgverzekeringvergelijkenoverstappen.nl kun je filteren op vergoedingen die jij in jouw tandartsverzekering (Tandarts, Orthodontie) of aanvullende verzekering (Fysiotherapie, Kraamzorg, Bril en lenzen, Alternatieve geneeswijzen, Medicijnen, Vaccinaties) vergoed wil hebben.

Direct zorgverzekeringen vergelijken >