Zorgverzekering kiezen

Zorgverzekering kiezen 2019

Zorgverzekering kiezen 2019 is een hele uitdaging. Tegenwoordig is er zoveel keuze dat veel mensen door de bomen het bos niet meer zien. Hieronder bespreken we alle zaken die het zorgverzekering kiezen 2019 een stuk gemakkelijker maken voor iedereen.

Basisverzekering
Een basisverzekering is voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar verplicht. De dekking van de basisverzekering is voor iedereen gelijk. De polisvoorwaarden van verschillende basisverzekeringen kunnen afwijken van elkaar. Het aantal gecontracteerde zorgaanbieders en het percentage dat wordt vergoed als je naar niet gecontracteerde zorgaanbieders gaat kunnen verschillen. Hoe vrijer de zorgkeuze en hoe hoger de vergoeding voor niet gecontracteerde zorg, des te hoger de te betalen maandelijkse zorgpremie bedraagt. Bekijk hier de 3 keuzes die je hebt voor het afsluiten van de verplichte basisverzekering. Na het raadplegen van deze 3 keuzes is het zorgverzekering kiezen 2019 weer iets eenvoudiger geworden.

Eigen risico
Sommige zorgkosten zijn uitgesloten van het eigen risico, zoals huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg, ketenzorg en zorg die wordt geleverd aan verzekerden van 17 jaar en jonger. Iedere Nederlander boven de 18 jaar heeft te maken het verplicht eigen risico. Dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw door de overheid bepaald en bekend gemaakt op Prinsjesdag. Voor 2019 is het eigen risico vastgesteld op € 385,-. Zodra je zorgkosten maakt die vallen onder de basisverzekering en niet onder de bovenstaande uitgesloten zorgkosten geschaard kunnen worden komt het eigen risico om hoek kijken. De eerste € 385,- moet je dan zelf betalen. Kosten vanaf € 385,- worden door de zorgverzekeraar vergoed.

Vrijwillig eigen risico van € 100,-, € 200,-, € 300,-, € 400,- of € 500,- is optioneel
Vrijwillig je eigen risico verhogen is mogelijk. Dit kun je doen met treden van € 100,- tot maximaal € 500,-. Als je dus kiest voor een vrijwillig eigen risico van € 500,- dan wordt je totale eigen risico € 385,- + € 500,- = € 885,-. Hiermee koop je als het ware het risico van de verzekeraar af, je krijgt daarvoor een korting op je maandelijks premie afhankelijk van de hoogte van je gekozen vrijwillig eigen risico. Als je onverhoopt toch hoge zorgkosten maakt kan dit nadelig uitpakken. Je betaalt dan namelijk de eerste € 885,- zelf in plaats van de eerste € 385,-.

Tandartsverzekering
Bijna alle zorgverzekeraars bieden ook één of meerdere tandartsverzekeringen aan. De vergoedingen en premies kunnen per tandartsverzekering sterk verschillen. Heb je vaak hoge tandartskosten (vullingen, kronen, en/of implantaten) dan kan het raadzaam zijn om een tandartsverzekering af te sluiten. Raadpleeg de polisvoorwaarden van de betreffende tandartsverzekering om te kijken welke kosten wel en niet worden gedekt.

Om te voorkomen dat mensen die binnenkort verwachten hoge tandartskosten te gaan maken kort van tevoren een tandartsverzekering gaan afsluiten, hanteren sommige zorgverzekeraars een acceptatieprocedure bij de duurdere aanvullende pakketten. Als je wil voorkomen dat je niet wordt geaccepteerd, sluit dan tijdig een aanvullende verzekering af zonder dat je weet dat je in de toekomst hoge zorgkosten gaat maken. De zorgverzekeraar heeft dan geen reden om je niet te accepteren.

Voor aanvullende verzekeringen waar een tandartsverzekering ook onder valt hebben zorgverzekeraars geen acceptatieplicht.
Voor een basisverzekering zijn zorgverzekeraars verplicht om iedereen te accepteren.

Aanvullende verzekering
85% van de mensen met een basisverzekering heeft ook één of meerdere aanvullende verzekeringen. De meest gebruikte zorg uit een aanvullende verzekering is: fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen, oog zorg (bril, lenzen etc.) en uitgebreide dekking in het buitenland.
Je hebt met een aanvullende verzekering recht op een (gedeeltelijke) vergoeding van deze gemaakte zorgkosten. De vergoeding is per aanvullende verzekering verschillend, raadpleeg hiervoor de betreffende aanvullende zorgpolis.

Fysiotherapie
De kosten voor een bezoek aan een fysiotherapeut lopen al snel op tot € 35,- per behandeling van 20 minuten. Maak je hier veel gebruik van dan kan het voordeliger zijn om hiervoor een aanvullend pakket af te sluiten.

Alternatieve geneeswijzen
De kosten voor alternatieve geneeswijzen waaronder chiropractie, acupunctuur of homeopathie kun je verzekeren met een aanvullende verzekering. Deze behandelingen kosten al snel ruim € 50,- per uur. Met een aanvullende verzekering ben je deels gedekt tot een maximaal bedrag per jaar. Je kunt per behandeling (of per dag) een maximaal bedrag declareren. Bijvoorbeeld 80% per behandeling tot een maximum van € 600,- per jaar.

Brillen en lenzen
Als je alleen denkt gebruik te maken van de aanvullende verzekering door de aanschaf van een bril of lenzen, dan is het niet rendabel om daarvoor een aanvullende verzekering af te sluiten. De vergoedingen wegen niet op tegen de premie die je jaarlijks voor de aanvullende verzekering betaalt.
Een bril of lenzen in combinatie met fysiotherapie maakt het bijvoorbeeld wel financieel rendabel.

Buitenlanddekking
Spoedeisende zorg wordt door de basisverzekering gedekt tot aan het Nederlandse marktconforme tarief. Als de gemaakte kosten hoger uitvallen dan betaal je zelf het verschil bij. Heb je een aanvullende verzekering met buitenlanddekking? Dan wordt tot 2 keer het Nederlandse marktconforme tarief of zelfs alle gemaakte kosten vergoed. Een andere optie is een kortlopende reisverzekering afsluiten met dekking voor geneeskundige kosten.

Zorgverzekering kiezen en overstappen
Ieder jaar kun je ervoor kiezen om vanaf medio november tot eind december een zorgverzekering te kiezen en over te stappen. Heb je nog geen keuze kunnen maken? Zeg dan je zorgverzekering voor 1 januari op, je hebt dan tot eind januari de tijd om een nieuwe zorgverzekering te kiezen.
De zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari.

Direct zorgverzekeringen vergelijken >